Household items and crockery, late 19<sup>th</sup> century.
2019:10:04 11:57:13

Household items and crockery, late 19th century.

Покућство и посуђе, крај XIX века.

Дубак

Дубак је израђен од дрвета. Састоји се од кочнћа којн се побија у земљу и круга од савијеног дрвета на коме се налази шупаљ стубић помоћ кога се круг натакне на побијени кочић.

Овакав непомични дубак мајке су носиле на поље, када су ишле да раде на њиви. Користио се тако што се набије у земљу и у одруч се стави дете не млађе од годину дана, које се ослодађа пелена и почиње да хода. Оно се унутар обруча без тешкоће окреће и ослања на стопала. На овај начин дете је било уз мајку, безбедно, на једном месту, али нијй било слутано. Захваљујћи оваквом дупку мајка је слободинх рукы, и без терета, могла неометано да ради у пољы и повремено обиђе и нахрани дете.


44° 49′ 11.307″ N 20° 27′ 23.199″ E

This work by Matthew Blissett is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://matt.blissett.me.uk/contact/.