2013-01-21
Kew Gardens (snow)
2013-03-22
Kew Gardens (ultra-wide-angle lens)
2013-03-29
Chiswick, Hammersmith, Fulham, South Kensington
2013-04-06 - 2013-04-13
Hà Nội
2013-04-09 - 2013-04-10
Sa Pa
2013-04-11 - 2013-04-12
Cát Bà
2013-04-14 - 2013-04-15
Huế
2013-04-16
Train from Huế to Đà Nẵng
2013-04-16 - 2013-04-18
Hội An
2013-04-20
Đà Lạt
2013-04-21 - 2013-04-28
Sài Gòn / Thành phố Hồ Chí Minh
2013-04-22
Củ Chi Tunnels
2013-04-23 - 2013-04-24
Mekong Delta (Đồng bằng Sông Cửu Long)
2013-05-21
Dresden
2013-05-22
Wrocław
2013-05-23
Katowice
2013-05-24
Konzentrationslager Auschwitz
2013-05-25 - 2013-05-26
Kraków
2013-05-27
Kopalnia soli Wieliczka
2013-07-23 - 2013-07-27
Netherlands (Vaals to Rotterdam)
2013-08-26
Notting Hill Carnival
2013-09-22
Süleymaniye Mosque, London
2013-10-05
Birmingham — Jewellery Quarter and Library
2013-10-09
Pumpins, squashes and gourds at Kew
2013-10-25 - 2013-10-26
Pisa
2013-10-27 - 2013-11-01
Firenze
2013-11-02
Siena, Tuscany
2013-11-03 - 2013-11-05
Rome
2013-11-05
Ostia Antica, Rome
2013-11-06 - 2013-11-09
Naples
2013-11-07
Pompeii
2013-11-08
Herculaneum